KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

DYREKTOR

ANGELIKA ŚWITALSKA

Informacja o kierownictwie oraz składzie Rady społecznej znajduje się w dziale drugim KRS


Lista wpisów archiwalnych: