bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Kierownictwo jednostki

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

p.o. DYREKTOR

PIOTR ŚWINIARSKI

Informacja o kierownictwie oraz składzie Rady społecznej znajduje się w dziale drugim KRS
Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu