KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

p.o. DYREKTOR

ANGELIKA ŚWITALSKA

Informacja o kierownictwie oraz składzie Rady społecznej znajduje się w dziale drugim KRS


Lista wpisów archiwalnych: