bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w roku 2021

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN.

“Dostosowanie pomieszczeń serwerowni do wymagań obowiązujących przepisów w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “AGAT” W Jeleniej Górze”

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 123.199,13

Ze środków z dotacji częściowo zostało sfinansowane dostosowanie pomieszczeń serwerowni do wymagań obowiązujących przepisów w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “AGAT” W Jeleniej Górze” , które objęło:

  • Rozbudowę istniejącej klimatyzacji wraz z wykonaniem systemu pracy naprzeminnej
  • Wyposażanie serwerowni w stałe urządzenie gaśnicze oraz dostawę i montaż wykładziny pvc antystatycznej.
  • Dostarczenie, montaż i skonfigurowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  • Dostawę i montaż rolet antywlamaniowych


Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów technicznych i sanitarnych.

Wymiana drzwi i podłóg w ośmiu jednostkach mieszkalnych jedno pokojowych i trzech jednostkach mieszkalnych dwupokojwych zlokalizowanych na parterze budynku Sanatorium.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 216.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 283.794,47

Ze środków z dotacji częściowo zostało sfinansowane dostosowanie pomieszczeń do wymagań obowiązujących przepisów w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “AGAT” W Jeleniej Górze” , które objęło:

  • Wymianę stolarki drzwiowej
  • Wymianę podłógLista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu