You are viewing an old revision of this post, from 2021-12-21 @ 08:47:58. See below for differences between this version and the current revision.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN.

„Dostosowanie pomieszczeń serwerowni do wymagań obowiązujących przepisów w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” W Jeleniej Górze”

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 123.199,13

Ze środków z dotacji częściowo zostało sfinansowane dostosowanie pomieszczeń serwerowni do wymagań obowiązujących przepisów w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” W Jeleniej Górze” , które objęło:

  • Rozbudowę istniejącej klimatyzacji wraz z wykonaniem systemu pracy naprzeminnej
  • Wyposażanie serwerowni w stałe urządzenie gaśnicze oraz dostawę i montaż wykładziny pvc antystatycznej.
  • Dostarczenie, montaż i skonfigurowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  • Dostawę i montaż rolet antywlamaniowych

Lista wpisów archiwalnych: