bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Majątek Sanatorium

Finanse

Stan na dzień: 31.12.2022

Fundusz Założycielski:  367,0 tys. zł
Fundusz Zakładu:         2.209,7 tys. zł

Majątek jednostki:

  • Adres: Jelenia Góra, ul. Cervi 14 (strefa uzdrowiskowa A)
  • Właściciel: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA “AGAT” w Jeleniej Górze
  • Forma własności: właściciel budynku i działki nr księgi wieczystej JG 1 J/0004382/3 nr obrębu 0005 nr działki 116
  • Powierzchnia gruntu:     15.225 m2
  • Powierzchnia użytkowa:  9.955 m2

Dokumenty za Rok 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SANATORIUM ZA 2022, BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022

SPRAWOZDANIE Z BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2022

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2022

Dokumenty za Rok 2021

Bilans na dzień 31.12.2021

Rachunek zysków i strat 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021

Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego przez Ministra SWiA

Dokumenty za Rok 2020

Bilans na dzień 31.12.2020

Rachunek zysków i strat 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020

 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 

Dokumenty za Rok 2019

Bilans na dzień 31.12.2019, Rachunek zysków i strat.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 z dnia 18 września 2020r.

RAPORT o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019

Dokumenty za Rok 2018

Bilans na dzień 31.12.2018

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 z dnia 14 czerwca 2019r.

Dokumenty za Rok 2017

Bilans na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 z dnia 27 czerwca 2018r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 16.04.2018
Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu