ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN: ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W 2023 ROKU.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  143.401,50 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 106.000,00 ZŁ


Ze środków z dotacji zostały zakupione urządzenia do rehabilitacji pacjentów stanowią podstawę znaczącej poprawy jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych. Urządzenia nowej generacji poprawią również wizerunek i konkurencyjność.

Lista wpisów archiwalnych: