bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w roku 2023


DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN: DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH – I PIĘTRO
BUDYNKU GŁÓWNEGO


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  566.628,92 ZŁ


KWOTA DOFINANSOWANIA: 440.000,00 ZŁ


Realizacja inwestycji spowoduje dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w obiekcie kuracjuszom. Oznacza znaczną poprawę warunków pobytu oraz udzielanych świadczeń medycznych oraz podniesienie standardu i walorów estetycznych obiektu.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA ZLOKALIZOWANEGO NA
PARTERZE BUDYNKU SANATORIUM DO REALIZACJI ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  226.431,57 ZŁ


KWOTA DOFINANSOWANIA: 158.000,00 ZŁ


Ze środków z dotacji powstały nowe pomieszczenia do zabiegów masażu manualnego. Realizacja inwestycji pozwoliła na przeniesienie realizacji zabiegów manualnych masaży z piętra czwartego na parter w obrębie którego zlokalizowany jest ZPL w całości.

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN: ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W 2023 ROKU.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  143.401,50 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 106.000,00 ZŁ


Ze środków z dotacji zostały zakupione urządzenia do rehabilitacji pacjentów stanowią podstawę znaczącej poprawy jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych. Urządzenia nowej generacji poprawią również wizerunek i konkurencyjność.


Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu