bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Polityka antykorupcyjna

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. oz. 618 z p. zm.) w związku z uchwałą nr 37 Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 informujemy pracowników Sanatorium, kontrahentów i pacjentów, że w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA “AGAT” w Jeleniej Górze jest prowadzona polityka antykorupcyjna.

Polityka antykorupcyjna

Informacja dla pacjentów o korupcji, jak jej zapobiegać i gdzie szukać pomocy w razie jej wystąpienia.Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu