You are viewing an old revision of this post, from 2016-05-30 @ 11:09:34. See below for differences between this version and the current revision.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. oz. 618 z p. zm.) w związku z uchwałą nr 37 Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 informujemy pracowników Sanatorium, kontrahentów i pacjentów, że w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW „Agat” w Jeleniej Górze jest prowadzona polityka antykorupcyjna.

Polityka antykorupcyjna

Informacja dla pacjentów o korupcji, jak jej zapobiegać i gdzie szukać pomocy w razie jej wystąpienia.

Lista wpisów archiwalnych: