OGŁOSZENIE

z dnia 07.12.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza

Konkurs na świadczenia medyczne na lata 2022 – 2023 z zakresu:

opieka pacjenta
dyżury lekarskie
nadzór nad Zakładem Przyrodoleczniczym
kierowanie Oddziałem Ogólnosanatoryjnym

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy do konkursu na świadczenia medyczne

wzór umowy na świadczenia medyczne zadanie 1 – opieka lekarska

wzór umowy na świadczenia medyczne zadanie 2 – dyżury lekarskie

wzór umowy na świadczenia medyczne zadanie 3 – nadzór na ZPL

wzór umowy na świadczenia medyczne zadanie 4 – kierowanie Oddziałem

Oferty na poszczególne zadania należy składać do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10:00 zgodnie z procedurą określoną w treści ogłoszenia.

OGŁOSZENIE 

z dnia 27.08.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra zatrudni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lekarzy

 

Do obowiązków będzie należało:

  • podstawowe zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad pacjentami zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego –  Opieka lekarska nad kuracjuszem (Oddział Ogólnosanatoryjny i Przychodnia Uzdrowiskowa);
  • badanie i ordynacja programu leczniczego dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia i pacjentów komercyjnych;

Profil leczenia w Sanatorium Uzdrowiskowym: choroby ortopedyczne i urazowe, choroby reumatologiczne, choroby neurologiczne i choroby nefrologiczne i urologiczne, osteoporoz

Wymagania od kandydatów:

  • dyplom lekarza,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • dyplom lekarza specjalisty balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału lub lekarza specjalisty w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału po kursie w zakresie podstaw balneologii.

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00:14:00  pod telefonem 757551093, mailem: sekretariat@sanatorium-agat.pl lub osobiście w siedzibie : 58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14

Oferujemy dogodne warunki organizacyjne jak i płacowe.

OGŁOSZENIE 

z dnia 30.04.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra ogłasza

Konkurs na świadczenia medyczne z zakresu:

  • dyżury lekarskie

ogłoszenie konkurs- dyżury lekarskie

formularz ofertowy – konkurs-dyżury lekarskie

wzór umowy -dyżury lekarskie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza

Konkurs na świadczenia medyczne z zakresu:

  • opieka pacjenta
  • dyżury lekarskie
  • nadzór nad Zakładem Przyrodoleczniczym
  • kierowanie Oddziałem Ogólnosanatoryjnym

ogłoszenie

formularz ofertowy

projekt umowy zadanie nr 1

projekt umowy zadanie nr 2

projekt umowy zadanie nr 3

projekt umowy zadanie nr 4

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza konkurs na stanowisko :

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ogólnosanatoryjnego

ogłoszenie Pielęgniarka Oddziałowa

informacje dotyczące ogłoszenia na pielęgniarkę oddziałową

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza konkurs na stanowisko :

Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa

Dokument do pobrania

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza drugi konkurs na stanowisko :

Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa

Treść ogłoszenia – do pobrania

Lista wpisów archiwalnych: