bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Dla przedstawicieli firm farmaceutycznych:

Wniosek o wyrażenie zgody na spotkanie z osobami urpawnionymi 

Zgodnie z &13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2008 w sprawie reklamy produktów medycznych (Dz.U. Nr. 120 poz. 1327) informujemy firmy farmaceutyczne i ich przedstawicieli handlowych, że istnieje konieczność uzyskania zgody Dyrektora Sanatorium na przedstawienie oferty handlowej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA “Agat” w Jeleniej Górze.

W tym celu prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie Sanatorium wniosku (wzór poniżej):

WZÓR: Wniosek o wyrażenie zgody na spotkanie z osobami uprawnionymi

WZÓR: Zgoda na spotkanie przedstawiciela firmy farmaceutycznejLista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu