bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Zadanie prewencyjne realizowane w ramach przyznanych w 2023/2024 r. środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Zadanie prewencyjne realizowane w ramach przyznanych w 2023/2024 r. środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

CEL ZADANIA PREWENCYJNEGO

Zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, mające na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegające na dofinansowaniu działań przyczyniających się do poprawy zdrowia społeczeństwa, wydłużenia życia ludzkiego oraz zmniejszenia liczby zachorowań i wypadków, polegające na doposażeniu placówki w sprzęt medyczny.

OPIS ZADANIA PREWENCYJNEGO

W ramach zadania prewencyjnego, mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną zakupiono:

1) Przepływową lampę bakteriobójczą  i wirusobójczą;

2) okulary do laseroterapii;

3) środki dezynfekcyjne;

4) rękawice jednorazowe.

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY PREWENCYJNEGO PZU SA

5.000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PREWENCYJNEGO

  5.934,33  zł.Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu