Category Archives

Archive of posts published in the category: Przetargi
lis
12

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2022 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2022 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE Nr postępowania: ZP.271.3.770.2021 Pełny dostęp do dokumentacji postępowania na stronie: www.miniportal.gov.pl Link dostępu do postępowania zawarty został w załączniku nr 6 do SWZ Załącznik nr 6 Termin składania…

paź
19

Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń serwerowni do obowiązujących przepisów.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK.1 ZAD1 ZAŁĄCZNIK.1 ZAD.2 .ZAŁĄCZNIK1ZAD.3 ZAŁĄCZNIK.2 ZAD.1 ZAŁĄCZNIK.2ZAD.2 ZAŁĄCZNIK.2 ZAD.3 Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz: 9:00. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wrz
6

Dostosowanie budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze do wymagań obowiązujących przepisów technicznych i sanitarnych poprzez wymianę drzwi i podłóg w ośmiu jednostkach mieszkalnych jednopokojowych i trzech jednostkach mieszkalnych dwupokojowych, zlokalizowanych na parterze budynku Sanatorium

Ogłoszenie_o_zamówieniu Formularz ofertowy zał. 1 Oświadczenie zał. 2 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów zał. 3 Specyfikacja Techniczna zał. 5 Przedmiar robót zał. 6 Rysunek nr 1 zał. 7a Rysunek nr.2 zał. 7b_swz Wykaz osób zał. 8 Oświadczenie do przynależności zał. 9 Oświadczenie dotyczące grupy…

lis
13

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2021 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE

Ogłoszenie o zam_BZP_609768-N-2020 z 13.11.2020 SIWZ  Formularz oferty Załączniki Termin składania ofert: do 26 listopada 2020 r. godz. 09:00 INFORMACJA O KOREKCIE BŁĘDU W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacja z otwarcia ofert  Cz.1 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020 Cz.2 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020 Cz.3 Zawiad.…

cze
30

Dzierżawa terenu o powierzchni 608m2 zlokalizowanego przed budynkiem głównym Sanatorium oraz na podwórzu wewnętrznym, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego parkingu dla osób przebywających w Sanatorium.

Zapytanie Ofertowe Formularz ofertowy/cenowy  zał.1 Wzór Umowy zał.2 TERMIN SKŁADANIA OFERT – 03.07.2020, GODZ: 8:00 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

maj
29

DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 W ZAKRESIE ETAPU II: – INSTALACJA HYDRANTOWA , – DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY [DSO], – WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STALOWEJ WITRYNY NA WITRYNĘ Z PCV-WZ1

[10] Informacja z otwarcia ofert 15.06.2020   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Projekt budowlany- sytuacja, opis Branża arch – bud._ rysunki Pw_hydranty Pb_cz.elektryczna_ DSO Stolarka witryna w klasie odporności ogniowej- WZ1  Decyzja 367_2019-pozwolenie na budowę Orientacyjny Przedmiar Robót Formularz oferty –  Załączniki Termin składania…

kw.
30

DOSTOSOWANIE OBIEKTU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 W ZAKRESIE ETAPU II:

DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 W ZAKRESIE ETAPU II: – INSTALACJA HYDRANTOWA , – DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY [DSO], – WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STALOWEJ WITRYNY NA WITRYNĘ Z…

Skip to content