plan działalności na 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności za 2015 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok

Plan działalności na 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

ROK 2017

Plan działalności, analiza ryzyka

Sprawozdanie z Planu działalności za 2017r.

Oświadczenie 2017r.  

ROK 2021/2022

Sprawozdanie z Planu  Działalności za 2021 rok

Plan Działalności na 2022 rok oraz analiza ryzyka

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok

ROK 2022/2023

Sprawozdanie z Planu  Działalności za 2022 rok

Plan Działalności na 2023 rok oraz analiza ryzyka

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok

Lista wpisów archiwalnych: