DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH W 2022 ROKU.
Pierwszy turnus rozpoczął się 04.06.2022r, planowany termin zakończenia ostatniego turnusu 03.12.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  147.000,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77.000,00 ZŁ


Ze środków z dotacji zostaną pokryte koszty związane z realizacją programów zdrowotnych w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, realizowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r., a w szczególności koszty realizacji następujących zadań:
zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące: warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych, zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji), porady (lekarskie lub psychologiczne),
zabiegi rehabilitacyjne, opiekę lekarską i pielęgniarską.

——————————————————————————————————————–

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki-strona-www-1024x341.png

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN: Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – II piętro i parter budynku głównego. Termin rozpoczęcia prac budowlanych 22.09.2022 r., termin zakończenia prac budowlanych 30.01.2023r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  485.088,52 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA: 365. 000,00 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo zostało sfinansowane dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych w obrębie piętra drugiego oraz parteru budynku głównego jak również dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które objęło:

Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych typu gres, rektyfikowanych w klasie antypoślizgowej min. R11

Wymiana wskazanych tablic energetycznych rozdzielczych piętrowych.

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sufitowych świetlówkowych na oprawy sufitowe energooszczędne typu LED

Przełożenie istniejącej instalacji wczesnego ostrzegania przed pożarami

Lista wpisów archiwalnych: