bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w roku 2022

You are viewing an old revision of this post, from 2022-08-24 @ 07:16:52. See below for differences between this version and the current revision.

 
DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH W 2022 ROKU.
Pierwszy turnus rozpoczął się 04.06.2022r, planowany termin zakończenia ostatniego turnusu 03.12.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  147.000,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77.000,00 ZŁ


Ze środków z dotacji zostaną pokryte koszty związane z realizacją programów zdrowotnych w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, realizowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r., a w szczególności koszty realizacji następujących zadań:
zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące: warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych, zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji), porady (lekarskie lub psychologiczne),
zabiegi rehabilitacyjne, opiekę lekarską i pielęgniarską.


Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu