bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Status prawny jednostki

Statut SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “AGAT” w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Sanatorium wpisane jest także do:

  • Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) pod nr KRS nr 0000073201


Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu