Statut SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Sanatorium wpisane jest także do:

  • Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) pod nr KRS nr 0000073201

Lista wpisów archiwalnych: