Zarządzenie nr 15 MSWiA z dnia 20.04.2017 w sprawie nadania statutu, Statut

Zarządzenie nr 23 w sprawie ustalenia Regulaminu

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

Uchwała nr 2/2018 w sprawie zmiany Regulaminu

Cennik

Sanatorium wpisane jest także do:

  • Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) pod nr 0000073201

Lista wpisów archiwalnych: