Category Archives

Archive of posts published in the category: Ogłoszenia
Lip
21

USŁUGA PRALNICZA

ZAPROSZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA – PROJEKT UMOWY FORMULARZ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 27.07.2021 DO GODZINY 10:00 INFORMACJA O ZMIANIE W ILOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI POPRAWIONY ZAŁ. 1 DO ZAPROSZENIA NOWY TERMIN SKLADANIA OFERT: 30.07.2021 GODZ: 10:00…

Kwi
20

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku

Zapytanie ofertowe Formularz cenowy zał.1.xls Formularz oferty PDF Formularz ofertowy WORD  zał. 2 Wzór umowy zał.3 TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.04.2021 r do godz:10:00 Odpowiedź na pytania które wpłynęly do Zamawiającego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze odpowiadając na…

Lis
16

Dostawa i i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat.

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZÓR UMOWY WYMIARY ROZDZIELNICY WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY TERMINSKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.11.2020r. do godz: 9:00 Zawiadomienie o wyborze oferty

Lis
9

Dostawa i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat

Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Umowa Wymiary rozdzielnicy Termin skladania ofert 12.11.2020 r. godz:10:00 Unieważnienie postępowania

Lip
27

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” na cele parkingowe

ZAPYTANIE OFERTOWE FORMULARZ OFERTOWY/CENOWY – Załącznik Nr 1 WZÓR UMOWY- Załącznik Nr 2 TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.07.2020r. godz: 8:00 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Lip
22

Najem powierzchni użytkowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 27.07.2020 DO GODZ: 9:00 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Lip
17

USŁUGA PRALNICZA 2020/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał.1 FORMULARZ OFERTY – zał.2 Zal. nr2 – formularz oferty PROJEKT UMOWY-zał. TERMIN SKŁADANIA OFERT:       27.07.2020 r.  godz: 10:00 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Cze
30

Dzierżawa terenu o powierzchni 608m2 zlokalizowanego przed budynkiem głównym Sanatorium oraz na podwórzu wewnętrznym, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego parkingu dla osób przebywających w Sanatorium.

Zapytanie Ofertowe Formularz ofertowy/cenowy  zał.1 Wzór Umowy zał.2 TERMIN SKŁADANIA OFERT – 03.07.2020, GODZ: 8:00 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Maj
20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn: Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze do obowiązujących przepisów ppoż.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Termin składania ofert 25.05.2020 r. godz: 10:00 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gru
18

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku.

Zapytanie ofertowe Formularz oferty .pdf Formularz ofertowy.doc Wzór umowy Załącznik nr 1 Termin składania ofert do dnia 31.12.2019 r. do godz: 10:00. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content