Category Archives

Archive of posts published in the category: Ogłoszenia
gru
8

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.12.2021 r do godz:10:00

gru
2

Wykonanie usługi pralniczej dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze.

Zaproszenie do składania ofert Projekt umowy Załącznik 1 Formularz oferty Formularz ofertowy pdf. TERMIN SKŁADANIA OFERT 08.12.2021 godz: 10:00

lis
19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MONTAŻ I URUCHOMIENIE ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE.

Zapytanie ofertowe Załącznik.1 Projekt umowy Termin skladania ofert 23.11.2021 do godz- 10:00 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

lis
17

ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Zapytanie ofertowe Zał.1 Wzór  umowy Termin składania ofert do dnia 30.11.2021 do godz: 10:00 zawiadomienie o wyborze ofert na odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych

paź
19

Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń serwerowni do obowiązujących przepisów.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK.1 ZAD1 ZAŁĄCZNIK.1 ZAD.2 .ZAŁĄCZNIK1ZAD.3 ZAŁĄCZNIK.2 ZAD.1 ZAŁĄCZNIK.2ZAD.2 ZAŁĄCZNIK.2 ZAD.3 Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz: 9:00. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

lip
21

USŁUGA PRALNICZA

ZAPROSZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA – PROJEKT UMOWY FORMULARZ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 27.07.2021 DO GODZINY 10:00 INFORMACJA O ZMIANIE W ILOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI POPRAWIONY ZAŁ. 1 DO ZAPROSZENIA NOWY TERMIN SKLADANIA OFERT: 30.07.2021 GODZ: 10:00…

kw.
20

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku

Zapytanie ofertowe Formularz cenowy zał.1.xls Formularz oferty PDF Formularz ofertowy WORD  zał. 2 Wzór umowy zał.3 TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.04.2021 r do godz:10:00 Odpowiedź na pytania które wpłynęly do Zamawiającego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze odpowiadając na…

lis
16

Dostawa i i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat.

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZÓR UMOWY WYMIARY ROZDZIELNICY WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY TERMINSKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.11.2020r. do godz: 9:00 Zawiadomienie o wyborze oferty

lis
9

Dostawa i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat

Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Umowa Wymiary rozdzielnicy Termin skladania ofert 12.11.2020 r. godz:10:00 Unieważnienie postępowania

lip
27

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” na cele parkingowe

ZAPYTANIE OFERTOWE FORMULARZ OFERTOWY/CENOWY – Załącznik Nr 1 WZÓR UMOWY- Załącznik Nr 2 TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.07.2020r. godz: 8:00 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Skip to content