You are viewing an old revision of this post, from 5 grudnia 2019 o 13:44:13. See below for differences between this version and the current revision.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze,

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza konkurs na stanowisko :

Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa

Ogłoszenie do pobrania

Lista wpisów archiwalnych: