bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w roku 2023

You are viewing an old revision of this post, from 2023-11-09 @ 12:05:39. See below for differences between this version and the current revision.

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN: ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W 2023 ROKU.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  143.401,50 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 106.000,00 ZŁ


Ze środków z dotacji zostały zakupione urządzenia do rehabilitacji pacjentów stanowią podstawę znaczącej poprawy jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych. Urządzenia nowej generacji poprawią również wizerunek i konkurencyjność.


Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu