You are viewing an old revision of this post, from 7 kwietnia 2022 o 10:40:57. See below for differences between this version and the current revision.

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

p.o. DYREKTOR

lek. med. PAWEŁ MAJCHER

Informacja o kierownictwie oraz składzie Rady społecznej znajduje się w dziale drugim KRS


Lista wpisów archiwalnych: