You are viewing an old revision of this post, from 1 marca 2022 o 10:22:23. See below for differences between this version and the current revision.

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

p.o. DYREKTOR

EWA ŁADA

Informacja o kierownictwie oraz składzie Rady społecznej znajduje się w dziale drugim KRS


Lista wpisów archiwalnych: