You are viewing an old revision of this post, from 2022-09-16 @ 12:18:38. See below for differences between this version and the current revision.

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

p.o. DYREKTOR

ANGELIKA ŚWITALSKA

Informacja o kierownictwie oraz składzie Rady społecznej znajduje się w dziale drugim KRS


Lista wpisów archiwalnych: