You are viewing an old revision of this post, from 2016-05-30 @ 11:00:04. See below for differences between this version and the current revision.

Sanatorium wdrożyło system zarządzania jakością w zakresie: leczenie uzdrowiskowe rehabilitacja, profilaktyka i promocja zdrowia, posiadając certyfikat ISO 9001:2008.

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawowym celem Sanatorium określonym w statucie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego w zakresie schorzeń układu ruchu oraz układu moczowego w powiązaniu z profilaktyką i promocja zdrowia.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi świadczenia zdrowotne w Sanatorium są:

    1. oddział ogólnosanatoryjny,
    2. oddział szpitalny,
    3. zakład usprawniania leczniczego,
    4. przychodnia uzdrowiskowa.

 


 

Lista wpisów archiwalnych: