You are viewing an old revision of this post, from 2022-03-01 @ 11:13:06. See below for differences between this version and the current revision.

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawowym celem Sanatorium określonym w statucie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego w zakresie schorzeń układu ruchu oraz układu moczowego w powiązaniu z profilaktyką i promocja zdrowia.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi świadczenia zdrowotne w Sanatorium są:

    1. oddział ogólnosanatoryjny,
    2. oddział szpitalny,
    3. zakład przyrodoleczniczy,
    4. przychodnia uzdrowiskowa.

Lista wpisów archiwalnych: