bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Dane teleadresowe

You are viewing an old revision of this post, from 2020-03-06 @ 10:56:30. See below for differences between this version and the current revision.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji “AGAT” w Jeleniej Górze
ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra

tel.: 75 75 520 64 do 68
tel./fax: 75 75 510 93
adres e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl
strona internetowa: www.sanatorium-agat.pl

Sanatorium posiada:

Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 230081055
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 611-22-23-263

 


 Lista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu