Author Archives

Archive of the posts written by author: Małgorzata Gryglewicz.
gru
8

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.12.2021 r do godz:10:00

gru
2

Wykonanie usługi pralniczej dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze.

Zaproszenie do składania ofert Projekt umowy Załącznik 1 Formularz oferty Formularz ofertowy pdf. TERMIN SKŁADANIA OFERT 08.12.2021 godz: 10:00

lis
19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MONTAŻ I URUCHOMIENIE ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE.

Zapytanie ofertowe Załącznik.1 Projekt umowy Termin skladania ofert 23.11.2021 do godz- 10:00 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

lis
17

ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Zapytanie ofertowe Zał.1 Wzór  umowy Termin składania ofert do dnia 30.11.2021 do godz: 10:00 zawiadomienie o wyborze ofert na odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych

lis
12

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2022 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2022 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE Nr postępowania: ZP.271.3.770.2021 Pełny dostęp do dokumentacji postępowania na stronie: www.miniportal.gov.pl Link dostępu do postępowania zawarty został w załączniku nr 6 do SWZ Załącznik nr 6 Termin składania…

paź
19

Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń serwerowni do obowiązujących przepisów.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK.1 ZAD1 ZAŁĄCZNIK.1 ZAD.2 .ZAŁĄCZNIK1ZAD.3 ZAŁĄCZNIK.2 ZAD.1 ZAŁĄCZNIK.2ZAD.2 ZAŁĄCZNIK.2 ZAD.3 Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz: 9:00. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wrz
6

Dostosowanie budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze do wymagań obowiązujących przepisów technicznych i sanitarnych poprzez wymianę drzwi i podłóg w ośmiu jednostkach mieszkalnych jednopokojowych i trzech jednostkach mieszkalnych dwupokojowych, zlokalizowanych na parterze budynku Sanatorium

Ogłoszenie_o_zamówieniu Formularz ofertowy zał. 1 Oświadczenie zał. 2 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów zał. 3 Specyfikacja Techniczna zał. 5 Przedmiar robót zał. 6 Rysunek nr 1 zał. 7a Rysunek nr.2 zał. 7b_swz Wykaz osób zał. 8 Oświadczenie do przynależności zał. 9 Oświadczenie dotyczące grupy…

lip
21

USŁUGA PRALNICZA

ZAPROSZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA – PROJEKT UMOWY FORMULARZ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 27.07.2021 DO GODZINY 10:00 INFORMACJA O ZMIANIE W ILOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI POPRAWIONY ZAŁ. 1 DO ZAPROSZENIA NOWY TERMIN SKLADANIA OFERT: 30.07.2021 GODZ: 10:00…

kw.
20

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku

Zapytanie ofertowe Formularz cenowy zał.1.xls Formularz oferty PDF Formularz ofertowy WORD  zał. 2 Wzór umowy zał.3 TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.04.2021 r do godz:10:00 Odpowiedź na pytania które wpłynęly do Zamawiającego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze odpowiadając na…

lis
16

Dostawa i i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat.

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZÓR UMOWY WYMIARY ROZDZIELNICY WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY TERMINSKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.11.2020r. do godz: 9:00 Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content