You are viewing an old revision of this post, from 30 maja 2016 o 11:06:42. See below for differences between this version and the current revision.

Podstawa prawna : ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001.

  • wniosek o udzielenie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ w Jeleniej Górze ul.Cervi 14.
  • termin załatwienia sprawy : niezwłocznie nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia zlożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Lista wpisów archiwalnych: