You are viewing an old revision of this post, from 30 maja 2016 o 11:02:07. See below for differences between this version and the current revision.

Zarządzenie Nr 76 MSW z dnia 17 grudnia 2012r zmieniające zarzadzenie w sprawie nadania Statutu

Statut jednostki

Regulamin organizacyjny sanatorium

Schemat organizacyjny

Sanatorium wpisane jest także do:

  • rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia (księga rejestrowa nr 99-00289),
  • rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (nr Z/OR/02/0009/08; Z/OD/02/004/08),
  • Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) pod nr KRS 0000073201

 


Lista wpisów archiwalnych: