You are viewing an old revision of this post, from 8 lipca 2020 o 06:50:49. See below for differences between this version and the current revision.

Sanatorium posiada na mocy umowy użytkowania na czas nieokreślony, zawartej z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, działkę gruntu o pow. 15.225 m2, będącą własnością Skarbu Państwa. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 9.274 m2.
Finanse

Stan na dzień: 31.12.2018

Fundusz Założycielski:  367,0 tys. zł
Fundusz Zakładu:         1.974,3 tys. zł

 

Majątek jednostki:

  • Adres: Jelenia Góra, ul. Cervi 14 (strefa uzdrowiskowa A)
  • Właściciel: Skarb Państwa
  • Forma własności: umowa użytkowania na czas nieokreślony
  • Powierzchnia gruntu:     15.225 m2
  • Powierzchnia użytkowa:  9.955 m2

 

 

Dokumenty za Rok 2017

Bilans na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 z dnia 27 czerwca 2018r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 16.04.2018

 


 

Lista wpisów archiwalnych: