You are viewing an old revision of this post, from 3 stycznia 2017 o 13:34:27. See below for differences between this version and the current revision.

Sanatorium posiada na mocy umowy użytkowania na czas nieokreślony, zawartej z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, działkę gruntu o pow. 15.225 m2, będącą własnością Skarbu Państwa. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 9.915 m2.
Finanse

Stan na dzień: 31.12.2014

Fundusz Założycielski:  2.857,4 tys. zł
Fundusz Zakładu:         1.455,4 tys. zł

 

Majątek jednostki:

  • Adres: Jelenia Góra, ul. Cervi 14 (strefa uzdrowiskowa A)
  • Właściciel: Skarb Państwa
  • Forma własności: umowa użytkowania na czas nieokreślony
  • Powierzchnia gruntu:     15.225 m2
  • Powierzchnia użytkowa:  9.915 m2

 

Bilans na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015

 


 

Lista wpisów archiwalnych: