Ogłoszenie o zam_BZP_609768-N-2020 z 13.11.2020

SIWZ

 Formularz oferty Załączniki

Termin składania ofert: do 26 listopada 2020 r. godz. 09:00

INFORMACJA O KOREKCIE BŁĘDU W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja z otwarcia ofert 

Cz.1 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

Cz.2 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

Cz.3 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

Cz.4 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

Cz. 5 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

Cz. 6 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

Cz.7 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020

 

Lista wpisów archiwalnych: