[10] Informacja z otwarcia ofert 15.06.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt budowlany- sytuacja, opis

Branża arch – bud._ rysunki

Pw_hydranty

Pb_cz.elektryczna_ DSO

Stolarka witryna w klasie odporności ogniowej- WZ1

 Decyzja 367_2019-pozwolenie na budowę

Orientacyjny Przedmiar Robót

Formularz oferty –  Załączniki

Termin składania ofert do 15 czerwca 2020 r. godz. 09:00

Zawiadomienie o wyborze oferty_ 17.06.2020

 

 

Lista wpisów archiwalnych: