Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Rysunek-zmywalnia naczyń

Przedmiar robót- zmywalnia naczyń

STWiOR zmywalnia

Formularz oferty Załączniki

Termin składania ofert – do 18.02.2020r. godz.09:00

Informacja z otwarcia ofert 18.02.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty 20.02.2020

 

Lista wpisów archiwalnych: