Informacja z otwarcia ofert

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2020 r.
DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE

[1]Ogłoszenie o zamowieniu_BZP 626897-N-2019 z 24.11.2019

[2]SIWZ

[3] Formularze oferta cenowe Załączniki

—————————————————————————————————————————————–

Zawiadomienie o wyborze oferty  – Część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 3

Zawiadomienie o wyborze oferty – Część 4

Zawiadomienie o wyborze oferty – Część 5

Zawiadomienie o  wyborze oferty – Część 6

 Zawiadomienie o wyborze oferty – Część 7

Zawiadomienie o wyborze oferty – Część 1

 

 

Lista wpisów archiwalnych: