DOSTOSOWANIE BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 – DO WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH- KONTYNUACJA W 2020 r.:

Część 1. WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁÓG ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH JEDNOOSOBOWYCH I TRZYOSOBOWYCH        –  PARTER BUDYNKU- 
Część 2. PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU ZMYWALNI NACZYŃ            – PAWILON GASTRONOMICZNY-

[1] Ogłoszenie o zam_BZP 624204 N-2019 z 21.11.2019

[2] SIWZ

[3.1.1] Rzut parteru- rozmieszczenie pokoi_rys.1

[3.1.2] Zestawienie stolarki _rys 2

[3.2] Przedmiar robót podlogi drzwi

[3.3] STWiOR_ podłogi i drzwi

[3.4] Rysunek-zmywalnia naczyń

[3.5] Przedmiar robót- zmywalnia naczyń

[3.6] STWiOR zmywalnia

[4] Formularz oferty załączniki


Informacja z otwarcia ofert 06.12.2019

Unieważnienie postępowania – Część 1 

Unieważnienie postępowania- Część 2

Lista wpisów archiwalnych: