DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 – DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. W ZAKRESIE ETAPU I:
– WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH W OBIEKCIE
– MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK
– INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, AWARYJNEGO

Pliki do pobrania:

[1] Ogłoszenie o zamowieniu BZP 585058-N-2019

[2] SIWZ

[3] Projekt budowlany

[4] Decycja 367_2019-pozwolenie

[5] ORIENTACYJNY Przedmiar Robót

[6] Formularz oferty Załączniki

Termin składania ofert: 27 sierpień 2019 r. do godz. 09:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.08.2019

Lista wpisów archiwalnych: