Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik  nr 3 – projekt umowy

Termin składania ofert 19.07.2019 r., godz: 10:00

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lista wpisów archiwalnych: