Author Archives

Archive of the posts written by author: Małgorzata Gryglewicz.
Kwi
20

Dostawa chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku

Zapytanie ofertowe Formularz cenowy zał.1.xls Formularz oferty PDF Formularz ofertowy WORD  zał. 2 Wzór umowy zał.3 TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.04.2021 r do godz:10:00 Odpowiedź na pytania które wpłynęly do Zamawiającego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze odpowiadając na…

Lis
16

Dostawa i i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat.

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZÓR UMOWY WYMIARY ROZDZIELNICY WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY TERMINSKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.11.2020r. do godz: 9:00 Zawiadomienie o wyborze oferty

Lis
13

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2021 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE

Ogłoszenie o zam_BZP_609768-N-2020 z 13.11.2020 SIWZ  Formularz oferty Załączniki Termin składania ofert: do 26 listopada 2020 r. godz. 09:00 INFORMACJA O KOREKCIE BŁĘDU W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacja z otwarcia ofert  Cz.1 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020 Cz.2 Zawiad. wyborze oferty 01.12.2020 Cz.3 Zawiad.…

Lis
9

Dostawa i montaż rozdzielnicy „RGNN” 630A z automatycznym układem przełączania Sieć-Agregat

Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Umowa Wymiary rozdzielnicy Termin skladania ofert 12.11.2020 r. godz:10:00 Unieważnienie postępowania

Lip
27

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” na cele parkingowe

ZAPYTANIE OFERTOWE FORMULARZ OFERTOWY/CENOWY – Załącznik Nr 1 WZÓR UMOWY- Załącznik Nr 2 TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.07.2020r. godz: 8:00 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Lip
22

Najem powierzchni użytkowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 27.07.2020 DO GODZ: 9:00 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Lip
17

USŁUGA PRALNICZA 2020/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał.1 FORMULARZ OFERTY – zał.2 Zal. nr2 – formularz oferty PROJEKT UMOWY-zał. TERMIN SKŁADANIA OFERT:       27.07.2020 r.  godz: 10:00 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Cze
30

Dzierżawa terenu o powierzchni 608m2 zlokalizowanego przed budynkiem głównym Sanatorium oraz na podwórzu wewnętrznym, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego parkingu dla osób przebywających w Sanatorium.

Zapytanie Ofertowe Formularz ofertowy/cenowy  zał.1 Wzór Umowy zał.2 TERMIN SKŁADANIA OFERT – 03.07.2020, GODZ: 8:00 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Maj
29

DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 W ZAKRESIE ETAPU II: – INSTALACJA HYDRANTOWA , – DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY [DSO], – WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STALOWEJ WITRYNY NA WITRYNĘ Z PCV-WZ1

[10] Informacja z otwarcia ofert 15.06.2020   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Projekt budowlany- sytuacja, opis Branża arch – bud._ rysunki Pw_hydranty Pb_cz.elektryczna_ DSO Stolarka witryna w klasie odporności ogniowej- WZ1  Decyzja 367_2019-pozwolenie na budowę Orientacyjny Przedmiar Robót Formularz oferty –  Załączniki Termin składania…

Maj
20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn: Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze do obowiązujących przepisów ppoż.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Termin składania ofert 25.05.2020 r. godz: 10:00 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content